7-каналдын официалдуу баракчасы / / катталгыла / пикир калтырып, лайк баскыла! 7-канал официальный канал / кыргызстан / / подписывайтесь на канал и ставь.
Ош. Өзүн элдик башчы жарыялагандар түнү менен кабинеттен кетпеген